بیرکارى 12

Math Grade 12

مامۆستا: پشتیوان کریم

خولى تایبەتى ئۆنلاین

 

Course Curriculum

بەشی یەکەم - وێنە ڕوونکردنەوەییەکان و ..
وانەى یەکەم FREE 00:25:00
وانەی دووەم 00:33:00
وانەی سێهەم 00:34:00
وانه‌ی چوارەم 00:32:00
وانه‌ی پێنجه‌م 00:17:00
وانه‌ی شه‌شه‌م 00:26:00
وانه‌ی حه‌وته‌م 00:27:00
وانه‌ی هه‌شته‌م 00:29:00
وانه‌ی نۆهه‌م 00:43:00
وانەی دەیەم 00:25:00
وانەی یازدەیەم 00:35:00
وانەی دوازدەیەم 00:34:00
وانەی سێزدەیەم 00:29:00
وانەی چواردەیەم 00:26:00
وانەی 15 00:34:00
وانەی 16 00:25:00
وانەی 17 00:21:00
وانەی 18 00:32:00
بەشی دووەم : وانەی 19 00:28:00
وانەی 20 00:29:00
وانەی 21 00:31:00
وانەی 22 00:26:00
بیرکاری وانەی 23 00:00:00
بیرکاری وانەی 24 00:00:00
بیرکاری وانەی 25 00:00:00
بیرکاری وانەی 26 00:00:00
بیرکاری وانەی 27 00:00:00
بیرکاری وانەی 28 00:00:00
بیرکاری وانەی 29 00:17:00
بیرکاری وانەی ٣٠ 00:25:00
بیرکاری وانەی ٣١ 00:29:00
بیرکاری وانەی ٣٢ 00:00:00
بیرکاری وانەی ٣٣ 00:24:00
بیرکاری وانەی ٣٤ 00:30:00
بیرکاری وانەی ٣٥ 00:30:00
بیرکاری وانەی ٣٦ 00:27:00
بیرکاری وانەی ٣٧ 00:35:00
بیرکاری وانەی ٣٨ 00:33:00
بیرکاری وانەی ٣٩ 00:27:00
بیرکاری وانەی ٤٠ 00:22:00
بیرکاری وانەی ٤١ 00:33:00
بیرکاری وانەی ٤٢ 00:31:00
بیرکاری وانەی ٤٣ 00:29:00
بیرکاری وانەی ٤٤ 00:30:00
بیرکاری – بەشی چوار – ١ 00:25:00
بیرکاری – بەشی چوار – ٢ 00:22:00
بیرکاری – بەشی چوار – ٣ 00:27:00
بیرکاری – بەشی چوار – ٤ 00:22:00
بیرکاری – بەشی چوار – ٥ 00:20:00
بیرکاری – بەشی چوار – ٦ 00:22:00
بیرکاری – بەشی چوار – ٧ 00:18:00
بیرکاری – بەشی چوار – ٨ 00:12:00
بیرکاری – بەشی پێنج – ١ 00:22:00
بیرکاری – بەشی پێنج – ٢ 00:00:00
PRIVATE COURSE
  • PRIVATE
  • 280 Days
214 STUDENTS ENROLLED
Ferge Organisation © 2015